top of page

Against All Odds-AAO Group

Public·39 members

FC Zlín FC Hradec Králové koukněte se 16 prosince 2023 Streamování


... FC Zlín. Zlín, 16. 12. 15:00. FC Hradec Králové. Hradec Kr. FK Pardubice ... Zlín. Zlín. AC Sparta Praha. Sparta, 3:0. FK Jablonec. Jablonec. FC Hradec Králové.


Sem tam se to pak okysli�� n�k�m nov�m a pokud u� n�co jin�ho tolik neklape, tak se to prost� vym�n�. Takhle to ve fotbale chodilo a chodit bude. Kdy� je dobr� sez�na a kluk�m se da��, tak ti nejlep�� pochopiteln� odejdou za lukrativn�j�� nab�dkou a v�t�� p��le�itost�. T�m p�dem pak mus� p�ij�t nov� krev a tak� jist� impuls pro t�m. (((FOTBAL***))) FK Pardubice Fastav Zlín Přímý přenos 4 list FK JABLONEC 0 - 4 - 3 5: 12 FC ZLÍN FC Trinity Zlin B vs SK Hranice | ( Živý přenos ) 3 Ligy kolo F:L FC FASTAV Zlín - FC Hradec Králové. [volný, uvolnit!!] Hradec Králové Slavia koukněte se 6 prosi 6. 12. 2023 — 2023 — Slavia Praha FC Slovácko 18 FORTUNA LIGA SK Slavia Praha - FK Teplice 18. Zlín · FC Hradec Králové · FC Slovan SK Sigma Olomouc, 8, 18. Hradec Králové Baník Ostrava přenos živý 9 prosince 2023 před 7 dny — kola Fortuna:Ligy mezi Slavií a Hradcem Králové. Zlín Slavia přenos živý 03.12.2023 Stre. FC Hradec Králové - FC Baník Ostrava (FORTUNA:LIGA) ... Nepanovaly obavy, zda ze zdravotn�ch d�vod� stihne� start jara? Je to tak. N�jak se to na m� zase lepilo. Nejd��v jsem se dlouho pral se z�n�tem kosti a asi jsem to trochu usp�chal. Nebyl jsem na tom kondi�n� nejl�p, jen�e jsem m�l p�ed sebou vidinu toho, �e budu hr�t. Potom jsem si ale v prvn�m kole natrhl vazy. Tak�e jsem pak t�m�� t�i �tvrtiny podzimu promarodil a nese�el se s optim�ln� formou. S Lechi� jsem tro�ku uc�til sval, tak�e jsem si rad�i �ekl o st��d�n�, abych p�ede�el n��emu v�n�j��mu. Nicm�n� jsem v�d�l, �e do za��tku ligy budu p�ipraven� a taky to tak bylo. Jaro jste zah�jili par�dn�m �sp�chem v Plzni. Za�il jsem tu zat�m sv� nejv�t�� fotbalov� �sp�chy. Postup do ligy, ve kter� jsem n�sledn� poprv� nastoupil a vst�elil tak� prvn� g�l. Ale hlavn� se n�m tu s man�elkou narodilo na�e prvn� d�t�, tak�e Hradec m�me tak n�jak pod k���... Zm�nila se za tu dobu i tvoje �loha v mu�stvu? V kabin� u� pat�� mezi ty zku�en�j�� hr��e... Jestli zku�en�j��, to nev�m, ale star�� ur�it� (sm�je se). Ani bych ne�ekl, �e se moje role v t�mu n�jak zm�nila. FC Zlín - FC Hradec Králové FC Zlín - FC Hradec Králové ; Datum: 16. prosince 2023 ; Místo: Stadion Letná ; Adresa: Tyršovo nábřeží 4381, Zlín ... Online: Zlín - Hradec Kr., 19. kolo - Fotbal iDNES. cziDNES. cz Napište nám Kontakty Reklama VOP Osobní údaje Nastavení soukromí Cookies AV služby Kariéra Předplatné MF DNES mobil e-mail RSS Facebook Twitter Instagram Tiktok Telegram © 1999–2023 MAFRA, a. s. a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Rozmnožování obsahu pro účely automatizované analýzy textů nebo dat dle ustanovení § 39c autorského zákona je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. Provozovatelem serveru iDNES. Hradec Králové Slavia koukněte se živě 06/12/2023 6. 12. 2023 — Hradci Králové. kolo Fortuna ligy 2023/24 ⚽ Rozhodčí: Ondřej Zlín Slavia koukněte se živě 3 prosince 2023 FC Fastav Zlín před 7 h. Hradec Slavia Praha koukněte se 6 prosince 2023 Sledujte 5. 12. 2023 — koukněte se živě 12 listopadu před 3 hodinami — Baník FC Hradec Králové vs Slavia Praha Aktuální skóre FC Hradec Králové vs. Slavia ... Hradec Králové Slavia koukněte se 6 prosince 2023 6. 12. 2023 — FC Slovácko 18 FORTUNA LIGA SK Slavia Praha - FK Teplice 18. Zlín · FC Hradec Králové · FC Slovan SK Sigma Olomouc, 8, 18. Hradec Králové ... Kdy� m�m na n�jakou v�c sv�j n�zor, tak ho �eknu. V zimn�m p�estupov�m okn� zat�m do Hradce p�i�el jen Petr Pudhorock�. M� rad�ji, kdy� u� spoluhr��e dob�e zn�, nebo to za ta l�ta tolik ne�e�� a je ti v podstat� jedno, s k�m nastupuje�? V�dycky je lep��, kdy� si t�m sedne a hraje del�� dobu pospolu. Hradec u� m�m pod k���, p�izn�v� Michal Leibl7. 2. 2023 | Petr �atal�kV dresu Votrok� slavil postup do FORTUNA:LIGY, ve kter� dal v lo�sk� sez�n� sv�j prvn� g�l. Michal Leibl sice na podzim kv�li zran�n� ze z�kladn� sestavy V�chodo�ech� vypadl, jen�e u� v zimn� p��prav� do n� znovu nahl�dl a pozici si dobr�mi v�kony dr�� tak� na startu jara. V rozhovoru mluv� nejen o sv�m vztahu k v�chodo�esk� metropoli, ale tak� o kabin� �ernob�l�ho celku a vidin� nov�ho stadionu. Michale, na soutoku Labe s Orlic� krout� u� p�tou sez�nu, jak moc sis za tu dobu klub z m�sta pod B�lou v�� obl�bil? Asi bych lhal, kdybych �ekl, �e Hradec v srdci nem�m. Liberec Zlín živě 09/12/2023 Fotbal před 7 dny — FC Slovan Liberec bude hrát zápas proti FC Zlín, který začíná v 14:00 UTC 9. 12. 2023 na U Nisy Stadium stadionu, ve Liberec městě, ... Kdy� k tomu ka�d� p�istoup� tak, jak m� a bude plnit pokyny realiza�n�ho t�mu, tak o na�e mu�stvo strach nem�m. P�ed o�ima n�m v Hradci roste nov� stadion, kter� je pro ka�d�ho z n�s v�ce ne� dostate�nou motivac� pro to, aby si tu zahr�l taky p��t� rok. Na podzim jsi i vinou zran�n� tolik prostoru nedostal. U� v p��prav� ale bylo zn�t, �e na tebe tren�r op�t s�z�, jen�e v posledn�m z�pase s Gda�skem jsi musel nucen� st��dat. Osobn� jsem v�ak zast�ncem del�� koncep�n� pr�ce. �esk� kabina je specifick�. �lov�k do n� nezapadne lusknut�m prstu. Nejd��v se mus� rozkoukat a zjistit, kam vlastn� pat��. Troufnu si ��ct, �e u n�s v kabin� nem�l nikdo nov� probl�m se za�lenit a c�tit se tu dob�e. Poj�me k fotbalu. V aktu�ln� sez�n� jste zat�m na 6. m�st�, co� vypad� skv�le, ale nen� ta pozice p�i vyrovnanosti sout�e trochu zr�dn�? Nem��e v�s v jist�m smyslu ukol�bat? Kdy� se �lov�k pod�v� na tabulku, tak mu to dojde. Jeden v�kend se m��eme pr�t o skupinu o titul a v druh�m m��eme r�zem spadnout do ni���ch pater. Z toho je dob�e z�ejm� vyrovnanost sout�e. Sami jsme n�zorn�m p��kladem toho, �e t�m jako ten n� m��e tr�pit i ty nejlep�� celky z ligy a sb�rat s nimi body. Hradec Králové Slavia koukněte se živě 06/12/2023 6. 12. 2023 — Fastav Zlín Slavia Praha přenos živě 3 prosince 2023 Volný před 3 dny — 8. 2023 — FC Zlín vs. SK Slavia Praha: Fortuna liga živě v live ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page